< návrat zpět

O Nitroxu

Označením Nitrox rozumíme směs kyslíku a dusíku, ve které obsah kyslíku přesahuje 21%.


O Nitroxu jako směsi

Při potápění do hloubek vzrůstá jak okolní tlak vody, tak parciální tlak plynu, který dýcháme. Cílem Nitroxu je zvýšit obsah kyslíku v dýchací směsi na úkor dusíku. Zvýšení parciálního tlaku dusíku je pak menší, tj. potápeč může zůstat na určité hloubce déle než se vzduchem, aniž by musel absolovovat dekompresní zastávky.

Zvýšení parciálních tlaků se týká všech plynů v dýchací směsi, tj. i kyslíku. Kyslík ale při určitém parciálním tlaku začíná být pro člověka toxický. Čím více kyslíku je v dýchací směsi obsaženo, tím dříve je směs toxická. Proto existují limity, které určují maximalní hloubku pro ponor pro každou určitou směs. Pro potápění s Nitroxem je zapotřebí speciální kurz, který potápěči rozšiřuje jeho stávající kvalifikaci.


Složení

EAN32
32% kyslíku
EAN36
36% kyslíku

Nitrox a potápění v ČR

Z předešlého textu již víme že se Nitrox používá především ve větších hloubkách. Potápění s Nitroxem v našich vodách má význam v jeskyních či lomech s větší hloubkou ale na plošné lokality (jezera, rybníky atp.) do 20m ne.


Výhody Nitroxu

  • Potápěč může být delší dobu pod vodou, s minimální toxikací dusíkem
  • Potápěč se může potápět hlouběji než s klasickým vzduchem
  • Minimální riziko kesonové nemoci

Nevýhody Nitroxu

  • Je zapotřebí speciální kurz (začíná na 5 000,-)
  • Musíte vyhledávat speciální plnírnu (kyslíkárnu)
  • Kyslík je o něco dražší při plnění než vzduch (cca. o 4Kč než vzduch)

Tabulky pro Nitrox

prev